ДЕКАБРЬ 2010 год.
Птенцы жако


Вылупились птенцы краснохвостого жако.

Stacks Image 79

Stacks Image 88

Stacks Image 92

Stacks Image 95

Stacks Image 98

Stacks Image 101

Stacks Image 104

Stacks Image 107

Stacks Image 110

Stacks Image 113